Medezeggenschapsraad

mr-2016-217

Wat is het doel van de MR (Medezeggenschapsraad)?
Het doel van de MR is om bij te dragen aan de kwaliteit van de school. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid. In de kern van de zaak gaat het bij het MR-werk maar om één ding: “het reilen en zeilen van de school”.

Wie zit er in de MR?
In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen.
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over de schoolbegroting.
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs staat nauwkeurig omschreven voor welke onderwerpen welke bevoegdheid geldt.

Waar vergadert de MR zoal over?

 • verbeteringen in het onderwijs;
 • teamplan;
 • visie en toekomstplannen;
 • het formatieplan;
 • de begroting;
 • het schoolplan;
 • zaken die door ouders bij de MR worden aangemeld.

De schooloverstijgende aangelegenheden worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Bijwonen MR vergaderingen
Iedere MR vergadering is openbaar, voor zover er geen vertrouwelijke zaken op de agenda staan. Daarom is de vergadering gesplitst in een openbaar en besloten deel. U kunt als toehoorder bij het openbare deel aanwezig zijn. De vergaderdata en planning staan onderaan deze pagina. Vergaderingen vinden plaats op school. Wanneer u de vergadering als toehoorder bij wilt wonen, vragen wij u, uw bezoek aan het openbare deel van de vergadering uiterlijk een week van tevoren aan te kondigen. Dit kunt u doen bij één van de MR-leden, bij voorkeur bij de voorzitter of de secretaris.

Als u een punt door de oudergeleding van de MR in de vergadering van de MR wilt laten behandelen vragen wij u dit minimaal 2 weken voor de vergadering via de secretaris of voorzitter van de MR te laten agenderen (na vaststelling dat dit punt thuis hoort bij de MR);

Uiteraard kunt u over vragen over uw eigen kind terecht bij de betreffende leerkracht. De MR gaat namelijk niet over problemen van individuele leerlingen, ouders of leerkrachten, maar mocht u punten hebben die met de organisatie van de school (bestuurlijke schoolzaken) te maken hebben, dan hoort de MR dat graag van u.

Hoe is de MR te bereiken?
V
oor het goed functioneren van de MR is het voor ons van belang om contact te houden met u, de ouders. Met vragen, opmerkingen of ideeën kunt u altijd bij één van ons terecht. U kunt persoonlijk contact opnemen.

De MR van de Pieter van der Plasschool bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

 • Evy Kruijthof (zoon in groep 4)
 • Jeroen de Boer (dochter in groep 3)
 • Anita Kooiman, secretaris (zoon in groep 8)

Personeelsgeleding:

 • Ilona Verbaan, voorzitter (groepsleerkracht groep 4 op woensdag, donderdag en vrijdag)
 • Katinka van der Burg (groepsleerkracht groep 3C op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)
 • Willeke Groeneveld-van Buijten (groepsleerkracht groep 1-2B op maandag, dinsdag en woensdag)

Jaarplanning Medezeggenschapsraad Pieter van der Plasschool

september

Taakverdeling MR-leden
Vergaderkalender vaststellen  Ter publicatie
Scholingsbehoefte MR inventariseren
Jaarverslag MR Ter publicatie
Taakurenbeleid Advies oudergeleding

Instemming personeelsgeleding

Schooljaarplan, evaluatie schooljaarplan en schooljaarverslag Instemming gehele MR
MR folder Ter publicatie
Inventariseren van initiatieven of voorstellen MR zelf

 

november

Scholingsplannen Advies oudergeleding

Instemming personeelsgeleding

 

januari

Verkiezingen oudergeleding Ter voorbereiding
Investeringsplan met onderdeel formatie Instemming gehele MR
Begroting school komend jaar Advies gehele MR
Schoolzorgplan (SOP) Instemming gehele MR
Begroting en balans OC Advies personeelsgeleding

Instemming oudergeleding

 

maart

Vaststellen ouderbijdrage Advies personeelsgeleding

Instemming oudergeleding

Werktijden en verlofregeling komend schooljaar, inclusief vakantieregeling Ter kennisgeving MR, instemming GMR

 

mei

Formatiemogelijkheden Adviesbevoegdheid
Verkiezingen oudergeleding (uitslag)  Ter publicatie

 

juni

Schoolgids Advies personeelsgeleding

Instemming oudergeleding

Vaststellen 1e vergadering nieuwe schooljaar
SchoolOndersteuningsPlan Ter kennisgeving

Wij maken gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten